FAIL (the browser should render some flash content, not this).
CENNIK***: O cenie świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych, oraz rozliczeń podatkowych decyduje wiele elementów. Cena jest kwestią indywidualną i zależy między innymi od ilości dokumentów podlegających księgowaniu, wielkości zatrudnienia oraz specyfiki działalności firmy. Każdy klient jest rozpatrywany indywidualnie, co pozwala na idealne dostosowanie oferty.

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny naszych usług:


 1. Prowadzenie uproszczonej rachunkowości podatkowej:
  Z ewidencją VAT Bez ewidencji VAT
  Ryczałt ewidencjonowany

  120 zł – do 10 pozycji księgowych*)

  2,50 zł za każdą kolejną pozycję księgową*)

  od 60,00 zł
  Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  150 zł – do 10 pozycji księgowych*)

  2,50 zł za każdą kolejną pozycję księgową*)

  120 zł – do 10 pozycji księgowych*)

  2 zł za każdą kolejną pozycję księgową*)

 2. Prowadzenie ksiąg handlowych: od 600 zł + (0,50 zł za każdą pozycję księgową**).
 3. Rozliczenia z ZUS: 20 zł od każdej zgłoszonej do ZUS osoby.
 4. Rozliczenia płac pracowników: od 10 zł w zależności od ilości pracowników i pracochłonności.
 5. Sprawozdania do GUS i banku: od 20 zł za sztukę w zależności od nakładu pracy.
 6. Korekty sporządzane w związku z obowiązkiem dotyczącym korygowania podatku dochodowego oraz podatku VAT od niezapłaconych faktur: od 10 zł w zależności od nakładu pracy.
 7. Przerzucenie części obowiązków związanych ze sprawdzaniem zapłat za faktury: od 10% wyliczone od wartości netto ceny za usługi księgowe za dany miesiąc – w zależności od nakładu pracy.
 8. Dodatkowe czynności nie przewidziane niniejszym cennikiem: ustalane każdorazowo.

*Pozycja księgowa dla ryczałtu ewidencjonowanego i podatkowej księgi przychodów i rozchodów to suma pozycji z księgi podatkowej, nie ujętych w księdze pozycji z rejestru VAT oraz pozycji z rejestru środków trwałych.

**Pozycja księgowa w księgach handlowych to każda pozycja z „dziennika” operacji za dany miesiąc rozliczeniowy.

***Wszystkie kwoty podane w cenniku są kwotami netto.


Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego tak bardzo stawiamy na wzajemne poznanie się i zaufanie. Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do osobistego kontaktu w dogodnym dla Państwa terminie. My z naszej strony zapewniamy rzetelność, bezpieczeństwo obsługi oraz poufność przechowywanych informacji na każdym etapie współpracy.


wzór umowy z biurem
Współpraca z Biurem Rachunkowym:


 1. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie z pracownikiem naszego Biura Rachunkowego w celu przedstawienia Państwa potrzeb dotyczących usług rachunkowych oraz ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy na tej podstawie.
 2. Drugim krokiem, po podjęciu decyzji o współpracy jest podpisanie umowy między Państwa Firmą, a Naszym Biurem Rachunkowym.
 3. Następnie na koniec każdego miesiąca, pracownik Biura Rachunkowego sporządza listy płac, a w ciągu następnych dwóch tygodni sporządza deklaracje ZUS i przekazuje informacje o wysokości opłat wynikających z owych deklaracji, oraz - na życzenie klienta - drukuje przelewy na ten cel.
 4. W terminie do 5-go dnia miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc ( Kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, itp.), niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji, oraz deklaracji podatkowych. W przypadku gdy nie ma możliwości dowiezienia dokumentów osobiście, raz w miesiącu pracownik naszego biura może odebrać dokumenty z siedziby Firmy klienta.
 5. Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o wyniku finansowym, wysokości podatków.
 6. Biuro rachunkowe wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie możemy przygotować również przelewy bankowe na podatki.
 7. Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań, oraz deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych, chyba że umowa obowiązuje inaczej.
 8. W razie ewentualnych kontroli pracownicy Biura Rachunkowego reprezentują Państwa Firmę przed Urzędem Skarbowym.